241  KNJIGOVODSTVO  RUMA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
POČETAK

USLUGE

KONTAKT

ENGLISH

STATUTARNE: osnivanje preduzeća ili radnje, APR promene - promena direktora, promena sedišta...

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA:  Glavna knjiga, PK1, KEP, KPO, knjiga izlaznih i ulaznih računa... računovodstveno evidentiranje svih poslovnih promena, izrada završnog računa na osnovu poslovnih knjiga.

PORESKO SAVETOVANJE: PDV, porez na dobit, porez na dohodak građana... Podnošenje svih potrebnih poreskih prijava.

RADNI ODNOSI I OBRAČUN PLATA: Prijava i odjava radnika, obračun plata i naknada. Obračun doprinosa na socijalno osiguranje. Podnošenje potrebnih prijava. Savetovanje oko modela angažovanja radnika.

PROCENA RIZIKA POSLOVANJA: Ovu grupu rizika možemo podeliti u dve oblasti i svaka od njih može predstavljati veliku "glavobolju" za Vas:

-Rizici pokretanja novog posla: Analiza potrebnih ulaganja i isplativosti, procena tržišta i  Vašeg mogućeg udela, prednosti i nedostaci Vašeg poslovanja...

-Rizici davanja i uzimanja robe na odloženo: sigurno Vas muči pitanje da li dati robu ( odnosno izvesti radove ) pa čekati naplatu... Šta ako nikada ni ne dođe do naplate? Kako se zaštiti? Da li uzeti menicu i vredi li menica nešto? Može li neko zloupotrebiti moju menicu... ?