2
4
1

KNJIGOVODSTVO

od 2014-te
Tačna i ažurna knjiženja koja našim klijentima daju precizne informacije iz Glavne knjige o poslovanju:
-prihodi,
-zalihe,
-dugovanja,
-dobit...
Agencija sa licencom!
Ugovor sa klijentima možete preuzeti ovde
Obračun doprinosa i poreza u skladu sa zakonima Republike Srbije, a uz korišćenje svih mogućih pogodnosti i umanjenja.
80 aktivnih klijenata!
Ruma
15 maj 130
022/432-854
office@241knjigovodstvo.rs
KVALITET VRHUNSKI, CENE PROSEČNE !